Karma Temizliği
Karma Temizliği

Karma Temizliği

KARMİK VE KARMA TEMİZLİĞİ, BİLİNÇALTI TEMİZLİĞİ

Kazdağı Turizm konsept paket tatilleri dahilinde Kazdağı Turizm Terapi Tatilinde, Kazdağı Turizm İnanç Kampı tatilinde veya Kazdağı Turizm Ruhani Kamp ruh diyeti veya Kazdağı Turizm Frekans tatillerinden herhangi birinde 1 haftalık ya da 21 günlük paket alanlar için Karma Temizliği ve Biliçaltı temizliği hizmeti de veriliyor.

Karmik Temizlik, en genel açıklamasıyla bebekliğimizden, çocukluğumuza, yaşadığımız, içinde bulunduğumuz durumların ve kötü tecrübelerin travmatik etkilerini ve bizi kötü etkileyen bilinçaltı kalıplarını temizliyor. Böylelikle yerine bizi mutlu eden ve iyiye, gelişmemize yardımcı olacak kayıtlar konuyor. İlişkiler, insanlar, evlilikler, para kazanma, kariyer gibi hayatımızı etkileyen birçok konudaki yanlış kayıtlarımız silinerek hayatımıza doğru ilişkileri, sağlıklı ve temeli sağlam kazanç ve evlilikleri ve aile yaşantısını çekmemizi sağlıyor.

Ayrıca dna’larımızdan geçen atalarımızdan bize geçen tüm negatif etki eden kayıtlar da silinerek ve temizlenerek, bize en iyi şekilde ileriye taşıyor ve yapmak istediğimiz atılım ve kuantum sıçramalarda önümüzü açıyor.Güçlü kişiliğin önemli öğelerinden biri de karmik temizliktir.

Bilimsel sınırların ötesindeki Karma anlayışı nedeni ile Batı, Doğu’nun karma yasasının değişik anlamlarını benimsememiş ve karmayı genellikle “Şimdiki Karma” boyutunda incelemeye ağırlık vermiştir.Oysa Doğuda, “şimdiki karma”ya (Agami) ilâve olarak “Geçmişteki Karma”dan (Pararabahia) ve “Birikmiş Karma”dan (Sanchrita) söz edilir.“Geçmişteki Karma” bu yaşamı ve eğer varsa, geçmişteki yaşamın karmasını, “Birikmiş Karma” ise geçmişteki tüm yaşamların karmasını ifade ediyor.

Burada geçmiş zaman “Reenkarnasyon” olgusuna, yani dünyada daha önce de bir biçimde yaşanmış olduğuna işaret ediyor.

Henüz karmanın bir anlamda insanoğlunun “Kara Kutusu”nun, bedeninin neresinde olduğunu bile bilmezken geçmişteki yaşamlar nasıl kabul edilebilir, bilinmez.Kişi, bilinmeyen geçmiş yaşam ve yaşamlarının cezalarını bu yaşamda niye çeksin ki diye elbette sorgulayacaktır.Yine bu öğretiye göre, “Şimdiki Karma” ise, bugünkü yaşamdan ve doğuştan bugüne dek oluşan karmayı ifade ediyor.

Bugün insanın içinde bulunduğu ruhsal hali ve hissettikleri hep “Şimdiki Karma” ile ilgili.Yapılan her iyilik, en küçüğünden en büyüğüne kadar belleğe yazılıyor ve iyi karmayı oluşturuyor.Bunun tersi, yapılan her negatif hareket ise kötü karma olarak depolanıyor.Dolayısı ile negatif karma negatif (olumsuz) olaylara, pozitif karma ise yaşamda pozitif (olumlu) olaylara sebep oluyor.

Geçmişte yaşanan olumsuz olaylar, hatalar, kötülükler, karmada negatif enerji birikimine yol açarken, yine geçmişte yaşanan olumlu olaylar, iyilikler, fedakârlıklar, yapılmış doğru ve güzel hareketler de karmada pozitif enerji birikiminin sağlıyor.Sözün kısası ne ekerseniz onu bir biçimde biçiyorsunuz.

Kuantum yasalarına göre enerjinin yok olmadığını biliyoruz.Düşünce enerji olduğuna göre, düşüncelerimiz bedenimizin bir köşesindeki bilgi deposuna devamlı bir şekilde kayıt ediliyor.Beynimiz âdeta muhteşem bir bilgisayarın belleği gibi.Bilgisayar benzetmesine devam edersek, düşüncelerimiz dosyalar halinde saklandığını söyleyebiliriz.

Yani bir bakıma, duygusal, akılsal ve ruhsal konularla ilgili kayıt altına alınan düşüncelerimiz ayrı dosyalarda tutuluyor.Tabii bütün bu varsayımlar kuantum yaklaşımını anlatabilmek için başvurulan örneklemeler.Bu anlatıma devam edersek bizi en çok ilgilendiren dosyalar ise karşılaştığımız olumsuz olayların kara kutumuz olan karmamızda nasıl not edildiği olacaktır.

Kaygı, takıntı, saplantı, korku, fobi, panik atak veya başka olumsuz, negatif kayıtlar her birey için çok önemli.

Bu tür negatif, olumsuz kayıtlar, kişinin strese duyarlılık derecesine işaret ediyor.Bu kayıtların, fiziksel, duygusal, akılsal ve ruhsal bedenimizde meydana getirdiği negatif enerji alanlarının bir şekilde temizlenmesi ile birey kendini sözünü ettiğimiz “Güçlü kişilik” mertebesine hazırlayabiliyor.

Bunun yöntemi de karmik temizliktir.Karmik temizlik özellikle olumsuz anıların temizlenmesine yönelik bir terapidir.

Karmik temizlik ile “tepki kalıp modelini” (response-pattern) yeniden yapılandırmak mümkündür.Böyle bir temizlik ve yeniden yapılandırma terapisi ile kişi normal hayatına, güçlendirilmiş bir enerji, berraklık ve huzur içinde devam edebilir.Karmanın, karmik anıları sakladığı, bilinç dışı bir yöntemi vardır.

Bu yöntem bilgisayardaki korunmuş dosyalara, yani verilere benzer.Eğer şifre bilinmiyorsa bu bilgilere ulaşılamaz.Sözü edilen bilgiler biyo-bilgisayarın o kadar derinliklerindedir ki, çoğu zaman böyle bir bilgiden haberdar olunmaz.Temizlenme işlemi, bilgisayardaki kaydı sil (delete) komutunu vermek gibidir.Böylece enerjik bir şekilde eski kalıplaşmış programlar, modeller ve bunlarla ilgili negatif enerjiler serbest bırakılır ve tasfiye edilir.

REGRESYON TERAPİSİ ve Bilinç Altı Temizliği

Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir kullanılan diğer bir karmik temizlik terapisi ise regresyon terapisidir.Regresyon terapisi kişiye, zihnindeki anılarda geriye doğru gidebilmek için yol gösterici bir yöntemdir.Dr. Janet Cunningham ’a göre, regresyon terapisi hem bir sanat hem de bir bilimdir.

Bilimsel olarak, “danışan odaklı” bir iyileştirici tedavi olarak kabul görmektedir.Bu yöntemde terapist ve uygulamacının “teşhis”te bulunmasından çok, tüm yanıtların hastanın bilinç dışı zihninde yattığı kabul edilmektedir.

Regresyon uygulaması yapan kişi, hastanın bilinç dışı anılarında geriye doğru gitmesine, nedene veya nedenlere ulaşıp keşfetmesine ve onun bunları yeni bir çerçeveye oturtmasına yol göstermek amacıyla çeşitli teknikler ve beceriler kullanır.

Regresyon terapisi hipnoz olmadan veya hipnoz olarak uygulanabilir.

Karmik temizleme, örneğin bir travmaya ilişkin bedenimizdeki enerji alan blokajlarını çözerek, yaşanılan olaylara yeni bir bakış getirmeyi kolaylaştırır.

Ayrıca iç görü veya anlayış kazandıran özellikleri ile affediciliği öne çıkararak güçlü kişiliği harekete geçirmeyi teşvik eder ve kişisel gelişimin yolunu açar. Karmik temizlik kişi tarafından zaman zaman kendince de yapılabilir bir yöntemdir.

Korkuların ve stres nedenlerinin karmamızda uzunca bir süre tutulması, bu kişide psişik streslere yol açabilir.Bu oluşumları önlemek için her bireyin karma temizliğini öğrendikten ve uyguladıktan sonra uzman yardımı olmadan kendi kendine periyodik olarak yapması da mümkündür.

Kişi sakin bir ortamda içsel dünyasına girerek çözmeye çalıştığı korku ve stres unsuru ne ise ona odaklanarak örneğin korkusunun nedenlerini, nelerin bu korku hissini tetiklediğini zihinsel olarak araştırarak, korkusu ile bir anlamda yüzleşebilir.Yüzleşme ile korkuyu yenmenin yollarını arayarak, pozitif afirmasyonlarla korkuyu sonunda yeneceğini kendine telkin edebilir.

Bu süreçte kişi korkularının bir kısmının gerçek olmadığını, gerçek olsa bile artık geçmişte kaldığını görebilir. Korkunun ve stresin kaynağı, yüzleşmeden sonra o kadar da önemli veya büyük olmadığı fark edilebilir.Göreceli olarak bazı birikimler önemli olarak algılanabilir, ancak bakış açısı değişince bu şeylerin önemsiz olduğu keşfedilebilir.

Bu öğretiye göre, sonuçta karmik temizlik stresle baş etmenin alt yapısını oluşturduğu gibi korkuları yenmede de temel bir unsurdur.Kısaca özümsemek istersek karma temizliği yapmadan, korkular ve stres ile baş edilemez, yalnızlık yakalanamaz ve güçlü kişiliğe ulaşılamaz.

ETKİNLİKLER

01 AĞUSTOS VE 11 AĞUSTOS GİRİŞLİ  21 GÜNDE 10 KİLO VERME
01 AĞUSTOS VE 11 AĞUSTOS GİRİŞLİ 21 GÜNDE 10 KİLO VERME
  • 16.11.2017
ETKİNLİK DETAYI İÇİN TIKLAYIN
31 Temmuz girişli 20 AĞUSTOS  çıkışlı 21 günde % 10 KİLO VERME PROGRAMI
31 Temmuz girişli 20 AĞUSTOS çıkışlı 21 günde % 10 KİLO VERME PROGRAMI
  • 22.02.2018
ETKİNLİK DETAYI İÇİN TIKLAYIN